Czechpoint

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Číslo: 59/2020
Vyvěšeno od: 19. 10. 2020
Sejmout: 04. 11. 2020
Původce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Soubor ke stažení: Verejna_vyhlaska_priloha.pdf