Czechpoint

Vítá Vás obec Osice

Czechpoint

Úřední deska

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci
Číslo:
25/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
17. 05. 2019
Sejmout:
31. 12. 2021
Původce:
Obec Osice
Vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí - Modernizace traťového úseku Chlumec nad Cidlinou (mimo) - Hradec Králové (mimo)
Číslo:
24/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
15. 05. 2019
Sejmout:
31. 05. 2019
Původce:
Ministerstvo životního prostředí
Porovnání položek výpočtu ceny vodné a stočné
Číslo:
21/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
03. 05. 2019
Sejmout:
03. 06. 2019
Původce:
Obec Osice
Oznámení o době a místě konání voleb
Číslo:
22/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
03. 05. 2019
Sejmout:
25. 05. 2019
Původce:
Obec Osice
Veřejná vyhláška - Informace k dani z nemovitých věcí na rok 2019
Číslo:
20/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
25. 04. 2019
Sejmout:
31. 05. 2019
Původce:
Finanční úřad
Rozpočtové opatření č. 1.
Číslo:
52/2019
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
18. 04. 2019
Sejmout:
31. 12. 2019
Původce:
Obec Osice
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Číslo:
19/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
10. 04. 2019
Sejmout:
25. 05. 2019
Původce:
Obec osice
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků volebním stranám
Číslo:
17/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
09. 04. 2019
Sejmout:
25. 05. 2019
Původce:
Obec Osice
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona
Číslo:
15/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
04. 04. 2019
Sejmout:
31. 12. 2022
Původce:
Ministerstvo zemědělství
Nabídka pracovního místa - technolog školní stáje
Číslo:
16/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
04. 04. 2019
Sejmout:
31. 05. 2019
Původce:
Střední odborná škola vetrinární Hradec Králové
Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do Evropského parlamentu
Číslo:
10/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
25. 03. 2019
Sejmout:
25. 05. 2019
Původce:
Obec Osice
Výroční zpráva obce Osice o poskytování informací za rok 2018
Číslo:
5/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
28. 02. 2019
Sejmout:
29. 02. 2020
Původce:
Obec Osice
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Číslo:
6/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
28. 02. 2019
Sejmout:
30. 09. 2019
Původce:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Zpravodaj CSS 1- 2019
Číslo:
3/2019
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
07. 02. 2019
Sejmout:
31. 12. 2019
Původce:
CSS
Rozpočtové opatření č. 7/2018 obec Osice
Číslo:
50/2019
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
31. 01. 2019
Sejmout:
30. 06. 2019
Původce:
Obec Osice
Svozový plán 2019
Číslo:
69/2018
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
31. 12. 2018
Sejmout:
31. 12. 2019
Původce:
Obec Osice
Schválený rozpočet DSO Mikroregion urbanická brázda na rok 2019
Číslo:
67/2018
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
20. 12. 2018
Sejmout:
31. 12. 2019
Původce:
MUB
Schválený rozpočet obce Osice na rok 2019
Číslo:
49/2019
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
20. 12. 2018
Sejmout:
31. 12. 2019
Původce:
Obec Osice
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Osice na roky 2020 - 2021
Číslo:
50/2018
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
20. 12. 2018
Sejmout:
31. 12. 2019
Původce:
Obec Osice
Schválený rozpočet ZŠ a MŠ Františka Škroupa Osice na rok 2019
Číslo:
51/2018
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
20. 12. 2018
Sejmout:
31. 12. 2019
Původce:
Obec Osice
Schválený střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Františka Škroupa Osice na roky 2020 - 2021
Číslo:
52/2018
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
20. 12. 2018
Sejmout:
31. 12. 2019
Původce:
Obec Osice
Upozornění na povinnost uhradit stočné za rok 2018
Číslo:
66/2018
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
19. 12. 2018
Sejmout:
31. 05. 2019
Původce:
Obec Osice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu obce Osice
Číslo:
36/2018
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
29. 06. 2018
Sejmout:
30. 06. 2021
Původce:
Obec Osice
Schválený závěrečný účet DSO Mikroregionu urbanická brázda za rok 2017
Číslo:
42/2018
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
25. 06. 2018
Sejmout:
30. 06. 2019
Původce:
Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí
Schválený závěrečný účet plynofikace obcí urbanické brázdy
Číslo:
43/2018
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
25. 06. 2018
Sejmout:
30. 06. 2019
Původce:
Mikroregion Urbanická brázda, svazek obcí
Schválený závěrečný účet za rok 2017
Číslo:
38/2018
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
14. 06. 2018
Sejmout:
30. 06. 2019
Původce:
Obec Osice
Závěrečný účet Mikroregionu Urbanická brázda za rok 2017
Číslo:
27/2018
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
30. 05. 2018
Sejmout:
30. 06. 2019
Původce:
MUB
Závěrečný účet DSO Plynofikace UB
Číslo:
28/2018
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
30. 05. 2018
Sejmout:
30. 06. 2019
Původce:
Obec Praskačka
Informační povinnost GDPR
Číslo:
33/2018
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
23. 05. 2018
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
Obec Osice
Závěrečný účet obce Osice za rok 2017
Číslo:
32/2018
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
14. 05. 2018
Sejmout:
30. 06. 2019
Původce:
Obec Osice
Schválený střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019 - 2021
Číslo:
25/2018
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
21. 12. 2017
Sejmout:
31. 12. 2021
Původce:
Obec Osice
Schválený střednědobý výhled ZŠ a MŠ Fr. Škroupa Osice na rok 2019 - 2020
Číslo:
28/2018
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
21. 12. 2017
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
Obec Osice
Rozpočtový výhled DSO Mikroregion Urbanická brázda na roky 2017-2020
Číslo:
20/2018
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
21. 03. 2017
Sejmout:
31. 12. 2020
Původce:
DSO Mikroregion
Střednědobý výhled obce Osice na roky 2018 - 2021
Číslo:
2/2017
Typ:
Hospodaření obce
Vyvěšeno:
21. 03. 2017
Sejmout:
31. 12. 2021
Původce:
Obec Osice