Czechpoint

Vítá Vás obec Osice

Úřední deska

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Číslo:
50/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
22. 09. 2016
Sejmout:
10. 10. 2016
Původce:
Obec Osice
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem k 1. 8. 2016
Číslo:
48/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
21. 09. 2016
Sejmout:
31. 12. 2016
Původce:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Veřejná vyhláška - Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 - září 2016)
Číslo:
49/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
21. 09. 2016
Sejmout:
07. 10. 2016
Původce:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Otevření lékárny v Dobřenicích
Číslo:
46/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
14. 09. 2016
Sejmout:
31. 12. 2016
Původce:
Obec Dobřenice
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Číslo:
47/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
14. 09. 2016
Sejmout:
20. 11. 2016
Původce:
ČEZ
Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro volby do zastupitelstev krajů
Číslo:
40/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
29. 08. 2016
Sejmout:
09. 10. 2016
Původce:
Obec Osice
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Číslo:
41/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
29. 08. 2016
Sejmout:
09. 10. 2016
Původce:
Obec Osice
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Číslo:
42/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
29. 08. 2016
Sejmout:
09. 10. 2016
Původce:
Obec Osice
Informace pro cestující - Úplná uzavírka silnice III/32316 v obci Osice - Etapa III od 29. 8. 2016 do 10. 11. 2016
Číslo:
38/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
23. 08. 2016
Sejmout:
11. 11. 2016
Původce:
Královéhradecký kraj
Leták Elektronická evidence tržeb
Číslo:
37/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
17. 08. 2016
Sejmout:
31. 12. 2016
Původce:
Generální finační ředitelství
Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel
Číslo:
36/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
10. 08. 2016
Sejmout:
30. 11. 2016
Původce:
Generální finanční ředitelství
Výsledek výběrového řízení - Obec Osice - Bezpečné a bezbariérové chodníky v Osicích
Číslo:
2/2016
Typ:
Vyvěšeno:
04. 07. 2016
Sejmout:
05. 07. 2017
Původce:
Obec Osice
Oprava svozového plánu na rok 2016
Číslo:
26/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
01. 06. 2016
Sejmout:
31. 12. 2016
Původce:
Hradecké služby
Informace pro cestující - Úplná uzavírka silnice III/32316 v obci Osice od 9. 5. 2016 do 10. 11. 2016
Číslo:
21/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
02. 05. 2016
Sejmout:
11. 11. 2016
Původce:
Královéhradecký kraj
Výroční zpráva dle zákona 106/1999Sb., o poskytování informací
Číslo:
9/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
22. 02. 2016
Sejmout:
30. 03. 2017
Původce:
Obec Osice
Informace k vyýjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí pro občany
Číslo:
6/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
27. 01. 2016
Sejmout:
31. 12. 2016
Původce:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Rovoz krmiv firmy ZOOFLOR - roční
Číslo:
4/2016
Typ:
Oznámení
Vyvěšeno:
18. 01. 2016
Sejmout:
31. 12. 2016
Původce:
firma ZOOFLOR

Vítání školního roku