Czechpoint

Cyklo a pěší trasy

Cyklotrasa Hradec Králové-PIačice - Dobřenice, žst evidenční číslo KČT 4198

Cyklotrasa začíná (či končí) v Hradci Králové-Plačicích na křižovatce silnice č. 333 odkud prochází spolu se silnicí III. třídy do Praskačky Plačicemi, za kterými mírně stoupá, prochází krajem Vlčkovic, přechází železniční trať a přichází do Praskačky. Zde na křižovatce je současně i koncový bod cyklotrasy Obědovice - Praskačka (4199). Trasa prochází celou vesnicí kolem kostela a u novostavby obecního úřadu se na křižovatce stáčí vpravo do Sedlice. Na konci Sedlic pokračuje dále na západ po asfaltové silnici do osady Žižkovec, odkud po místní asfaltové komunikaci mírně stoupá do Poliz. Za Polizemi míjí asfaltová komunikace kříž mezi lípami - v tomto místě, kde je pěkný rozhled až k pohraničním horám. Od kříže místní asfaltovou silnicí dosáhne cyklotrasa Osic, kde na křižovatce u Škroupova domu odbočuje vpravo na Osičky. Až na konec Osiček je vedena v souběhu s navrženou cyklotrasou Staré Ždánice - Hrádek, zámek (4200). Na konci Osiček, u sochy sv. Jana Nepomuckého, se odděluje od cyklotrasy č. 4200, opouští asfaltovou silnici a po polní prašné cestě (dobře sjízdné pro běžná kola) pokračuje po vrcholu nevysoké terénní vlny k okraji Dobřenic (k hydroglobu). Cestou jsou opět pěkné rozhledy k pohraničním horám a navíc ještě k Hořickým Chlumům a vysokým kopcům Jičínska (hora Tábor). V Dobřenicích u vchodu do areálu zámku a u farního kostela přechází krátkým úsekem na silnici č. 323, ze které odbočuje na místní asfaltovou komunikaci k železniční stanici Dobřenice, kde na křižovatce se silnicí na Roudnici končí (či začíná). V koncovém bodě, po silnici na Roudnici je vedena cyklotrasa Staré Ždánice - Hrádek, zámek (4200). Celková délka cyklotrasy činí 15,64 km. Výškové rozdíly jsou minimální. Z nadmořské výšky necelých 230 m n.m. (v Praskačce) jen mírně stoupá do výšky 260 m n.m. na polní cestě mezi Osičkami a Dobřenicemi.

Cyklotrasa Staré Ždánice - Hrádek, zámek evidenční číslo KČT 4200

Cyklotrasa spojující severní a jižní část mikroregionu a současně napojující systém cyklotras mikroregionu s již vyznačenými, nebo předpokládanými cyklotrasami sousedních území, začíná ve Starých Ždánicích, na cyklotrase č. 4040. Cyklotrasa opouští Staré Ždánice po asfaltové silnici, vedoucí do Osic. Po 1 km vstupuje cyklotrasa do území mikroregionu a mírně stoupá do Osic. V Osicích, od křižovatky u Škroupova domu, vede až na okraj Osiček v souběhu s cyklotrasou Hradec Králové-Plačice - Dobřenice, žst (4198). Od kraje Osiček pokračuje stále po asfaltové silnici do Syrovátky, odkud mírně sjíždí k železničnímu přejezdu u nádraží v Dobřenicích kde je koncový bod cyklotrasy Hradec Králové-Plačice - Dobřenice, žst (4198). Přejíždí železniční trať a za závorami odbočuje vlevo po asfaltové silnici na Roudnici a Libčany. Před Roudnicí přetíná silnici 1/11, kterou je nutno přejíždět s maximální opatrností, protože silný automobilový provoz, navíc ve velké rychlosti (neomezené rychlost na silnici 1/11, resp. ze zákona povolená rychlost) 90 km/hod., znamená velké nebezpečí při přejezdu silnice 1/11 pro cyklistu. Za křižovatkou se silnicí l/l 1, v Roudnici protíná cyklotrasu Obědovice - Praskačka (4199), opouští Roudnici a mírně stoupá do Libčan. V Libčanech opouští území mikroregionu a celé další pokračování až ke koncovému bodu u vchodu do areálu zámku v Hrádku (v délce 5 km) již vede mimo území mikroregionu. Dokončení cyklotrasy je nutné s ohledem na propojení systému cyklotras mikroregionu s předpokládanou cyklotrasou, vedoucí prostorem Bojiště války 1866 a cyklotrasou z Hradce Králové do Nechanic, Nového Bydžova a dále do středních Čech. Z Libčan vedení cyklotrasy ještě mírně stoupá lesem po silnici do Radíkovic, kde odbočuje vlevo po asfaltové silnici do Hrádku. Krátkým stoupáním opouští Hrádek a po necelém kilometru dosahuje koncového bodu na parkovišti u zámeckého parku. Celková délka cyklotrasy činí 15,42 km (z toho 6 km vede mimo území mikroregionu, 1 km od Starých Ždánic a 5 km od Libčan). Výškové rozdíly nejsou velké. Z 225 m n.m. ve Starých Ždánicích stoupá cyklotrasa do 260 m n.m. v Osicích, opět klesá na 235 m n.m. u potoka Roudnice, aby dosáhla výšky 271 m n.m. v lese nad Libčany a po mírném poklesu k Radíkovickému potoku a následnému stoupání v Hrádku, skončila v koncovém bodě Hrádek, zámek ve výšce 290 m n.m.