Czechpoint

Dotace

Rok 2018

Titul: Částka: Stav:
Nástavba ZŠ a MŠ Františka Škroupa, Osice 10 830 496,00 Kč Dosaženo

Rok 2011

Titul: Částka: Stav:
Celoroční činnost ve volném čase dětí a mládeže, jedná se o příspěvek na činnost Mladých hasičů při SDH Osice 22 000,00 Kč Dosaženo
Dotační oblast Volnočasové aktivity a sport - Obnova a údržba materiálně technického vybavení klubovny Mladých hasičů při SDH Osice 15 000,00 Kč Dosaženo
Dotační oblast Kultura - Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit, Škroupovy Osice-oslava 210.let narození Františka Škroupa v Osicích 10 000,00 Kč Dosaženo
Podoblast Obnova a vybavení objektů občanské vybavenosti – Mateřská škola Františka Škroupa v Osicích – rozšíření kapacity pro předškolní vzdělávání dětí 245 819,00 Kč Dosaženo
Podoblast Vybudování dopravní a technické infrastruktury v obcích – Úprava zeleně a veřejných prostranství obcí Osice, Polizy a Trávník. 206 133,00 Kč Dosaženo
Zpracování projektové dokumentace a odborných posudků na rekonstrukci Škroupova domu v Osicích 160 000,00 Kč Nedosaženo
Podprogram na Podporu výstavby a obnovy kanalizací pro veřejnou potřebu - Splašková kanalizace Osice, Polizy, Trávník II. etapa 6 366 000,00 Kč Nedosaženo
Program Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství (zásobování pitnou vodou a odkanalizování) obcí do 2000 obyvatel 2 122 000,00 Kč Nedosaženo
Podpora zrealizovaných investic do oblasti infrastruktury-výstavby vodovodů a kanalizací. 500 000,00 Kč Nedosaženo