Czechpoint

Posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe

Číslo: 1/2015
Vyvěšeno od: 09. 01. 2015
Sejmout: 31. 01. 2015
Původce: Ministerstvo životního prostředí
Soubor ke stažení: Rozeslani oznameni PpZPR Labe.pdf