Czechpoint

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014-2020

Číslo: 2/2015
Vyvěšeno od: 13. 01. 2015
Sejmout: 31. 01. 2015
Původce: Ministerstvo životního prostředí
Soubor ke stažení: rozeslani ozn. PR CR KHK.pdf