Czechpoint

Posuzování vlivu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metroplitní oblast

Číslo: 4/2015
Vyvěšeno od: 13. 01. 2015
Sejmout: 31. 01. 2015
Původce: Ministerstvo životního prostředí
Soubor ke stažení: rozeslani ozn. Strategie ITI KHK-PK.pdf