Czechpoint

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivu této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Číslo: 89/2015
Vyvěšeno od: 24. 11. 2015
Sejmout: 10. 12. 2015
Původce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Soubor ke stažení: VEREJNA_VYHLASKA.pdf