Czechpoint

Oznámení o vydání opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZO5 včetně příloh

V souladu s § 25 odst. 2 správního řádu informujeme, že tištěná verze Opatření obecné povahy (má rozsah 11 stran) je k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadu. Související přílohy jsou vzhledem k obsáhlosti (např. příloha č. 1 má 281 stran) dostupné pouze na elektronické úřední desce obce, případně na úřední desce Ministerstva životního prostředí http://www.mzp.cz/cz/uredni_deska.

Číslo: 24/2016
Vyvěšeno od: 30. 05. 2016
Sejmout: 15. 06. 2016
Původce: Ministerstvo životního prostředí
Soubor ke stažení: Dopis_k_OOP_o_vydani_PZKO_CZ05.pdf
Soubor ke stažení: Priloha1_k_OOP_CZ05_text_PZKO.pdf
Soubor ke stažení: Priloha2_k_OOP_CZ05_rozhodnuti_o_namitkach.pdf
Soubor ke stažení: Priloha3_k_OOP_CZ05_vyporadani_pripominek.pdf
Soubor ke stažení: Priloha4_k_OOP_CZ05_stanovisko_SEA.pdf
Soubor ke stažení: Priloha5_k_OOP_CZ05_oduvodneni_a_opatreni.pdf
Soubor ke stažení: OOP_CZ05_s_oduvodnenim.pdf