Czechpoint

Samosběr jahod zahájen

Sbírá se každý den 7 – 18 hod., do vlastních nádob, cena za 1 kg je 40,- Kč. Jahodová plantáž je při cestě ze Lhoty pod Libčany na Trávník. (Samosběr může být z důvodu nepříznivého počasí nebo nedostatku zralých jahod kdykoliv přerušen,informujte se, prosím, na webových stránkách www.agrolhota.cz nebo na tel. č. 495 585 401 – 3, před odjezdem na plantáž, zda se sbírá).

Číslo: 27/2016
Vyvěšeno od: 06. 06. 2016
Sejmout: 30. 06. 2016
Původce: Agrodružstvo Lhota pod Libčany