Czechpoint

Veřejná vyhláška o doručení Nového návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivu této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Číslo: 56/2016
Vyvěšeno od: 16. 11. 2016
Sejmout: 02. 12. 2016
Původce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Soubor ke stažení: VEREJNA_VYHLASKA_NOVY_NAVRH.pdf