Czechpoint

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Číslo: 51/2017
Vyvěšeno od: 16. 10. 2017
Sejmout: 01. 11. 2017
Původce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Soubor ke stažení: 512126177_1_Verejna_vyhlaska obce.pdf