Czechpoint

Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivu této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Číslo: 53/2017
Vyvěšeno od: 03. 11. 2017
Sejmout: 20. 11. 2017
Původce: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Soubor ke stažení: att_docViewI8A983E5.pdf