Czechpoint

Věřejná vyhláška o doručení návrhu Altualizace č.2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území

Číslo: 61/2018
Vyvěšeno od: 16. 11. 2018
Sejmout: 03. 12. 2018
Původce: Krajský úřad královéhradeckého kraje
Soubor ke stažení: Verejna_vyhlaska_priloha.pdf