Czechpoint

Zpráva o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole výkonu samostatné působnosti provedené u obce Osice na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů kontrolním orgánem Ministerstva vnitra ČR, odborem veřejné zprávy, dozoru a kontroly dne 22. 09. 2020.

Číslo: 67/2020
Vyvěšeno od: 16. 12. 2020
Sejmout: 17. 01. 2021
Původce: Obec Osice
Soubor ke stažení: 2020-Zpráva o odstranění nedostatků zjištěných při kontrole výkonu samosatné působnosti provedené u obce Osice.pdf