Czechpoint

Záměr obce č. 1/2021

Obec Osice zveřejňuje podle § 39, odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů záměr č.1/2021 na prodej pozemku p.č. 280/2 v k.ú. Osice. Jedná se o pozemek - trvalý travnatý porost o výměře 1 540 m2 ve vlastnictví obce. Případné připomínky a dotazy je možné vznést do 10. března 2021, kdy bude záměr projednán na veřejném zasedání. Omlouváme se za nefunkčnost webových stránek, bohužel nelze vložit příloha. Přílohu naleznete zde: https://drive.google.com/drive/folders/1k2W2g2OwF8M45opH3e1NWk4c9W6FeTJt Stanislav Bydžovský starosta obce

Číslo: 2/2021
Vyvěšeno od: 23. 02. 2021
Sejmout: 11. 03. 2021
Původce: Obec Osice