Czechpoint

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací komisaři. V připojeném odkazu naleznete Oznámení Českého statistického úřadu v celém znění včetně jmen sčítacích komisařů, jejich čísel průkazů a názvu sčítacího obvodu pro naše obce. Omlouváme se za nefunkčnost našich webových stránek. https://drive.google.com/drive/folders/1k2W2g2OwF8M45opH3e1NWk4c9W6FeTJt

Číslo: 7/2021
Vyvěšeno od: 23. 03. 2021
Sejmout: 12. 05. 2021
Původce: Český statistický úřad