Czechpoint

Veřejné zasedání zastupitelstva

Veřejné zasedání zastupitelstva Obce Osice se koná dne 6. září 2012 od 18.00 hodin v Základní škole a Mateřské škole Františka Škroupa v Osicích Program: 1. Projednání změny územního plánu pro obec Osice ( Trávník ). 2. Vodovodní přípojka na hřbitov. 3. Informace o výstavbě splaškové kanalizace. 4. Různé . V Osicích 27. 8. 2012 Stanislav Bydžovský starosta v. r.

Číslo: 3/2012
Vyvěšeno od: 27. 08. 2012
Sejmout: 07. 09. 2012
Původce: OU Osice