Czechpoint

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce Osice dne 10. 3. 2021

Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Osice místo konání: Hasičská zbrojnice - zasedací místnost doba konání: 10. března 2021 od 18:00 hodin Program: 1. Projednání rozpočtových změn č. 1/2021 2. Projednání záměru číslo 1/2021 na prodej pozemku p.č. 280/2 v k.ú. Osice o výměře1 540 m2 ( trvalý travní porost) 3. Projednání Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby 4. Projednání Smlouvy o zřízení komunikace na pozemku p.č. 2 k zajištění vjezdu na pozemek č. 22/1, jeho užívání a úpravě souvisejících vztahů 5. Různé Omlouváme se za nefunkčnost webových stránek - nelze vložit přílohu. Příloha zde: https://drive.google.com/drive/folders/1k2W2g2OwF8M45opH3e1NWk4c9W6FeTJt V Osicích 22. února 2020 Stanislav Bydžovský starosta obce

Číslo: 1/2021
Vyvěšeno od: 23. 02. 2021
Sejmout: 11. 03. 2021
Původce: Obec Osice